Ognisko w Żorach – Parafia ap. św. Filipa i Jakuba, ul. Garncarska 16

Parafia
Spotkania odbywają się w salce za kościołem raz w miesiącu, w ostatnią sobotę każdego miesiąca o godz. 16.00. O godz. 18.00 odprawiana jest Msza Św. w intencji ratowania małżeństw, okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz skorzystania z sakramentu pokuty. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Kazimierz Musioł. Parafia pw. Św. Ap. Filipa i Jakuba >> Archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin >>

Synod

Ks. abp Wiktor Skworc i Sekretariat Synodu zaprosili między innymi członków naszego Zespołu Synodalnego Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  na Dzień Skupienia w rocznicę otwarcia II Synodu Archidiecezji Katowickiej – w niedzielę Chrystusa Króla, 24.11.2013. Prosimy o modlitwę o Owoce tego Spotkania.

Chcemy Was również poinformować o tym, że dnia 26 października br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Obecny na spotkaniu Sekretarz Synodu – ks.Grzegorz Strzelczyk –  wyszczególnił 3 etapy prac, którymi w najbliższych miesiącach powinna zająć się Komisja:
1. identyfikacja zagadnień/problemów, które uważa za istotne;
2. propozycja rozwiązań problemów
3. uzasadnienie decyzji.
W trakcie posiedzenia Komisja – w oparciu o wyniki ankiet – rozpoczęła pierwszy z powyższych etapów.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu audycji „Rozmowy o Synodzie” w Radiu eM z dnia 03.11.2013r., w której ks.Jarosław Ogrodniczak – przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin – opowiada o pracach Komisji:

http://synodkatowice.pl/synod/kto-tworzy-synod/komisje-synodalne-tematyczne/komisja-ds-duszpasterstwa-rodzin,329

Kochani, Zespół Synodalny WTM SYCHAR zakończył prace nad ankietami i postulatami dla Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Aktualnie trwa przygotowanie protokołów ze spotkań.

Dziękujemy za dotychczasową modlitwę oraz prosimy o modlitwę za naszą Archidiecezję przeżywającą Synod – niech jego prace przyczynią się do ożywienia gorliwości w głoszeniu Dobrej Nowiny we wszystkich członkach naszego lokalnego Kościoła.

Jednocześnie zapraszam osoby, które chciałyby się włączyć w prace Synodu, do wypełnienia dwóch ogólnodostępnych ankiet:

Ankieta Komisji ds. Świeckich:
http://ankiety.synodkatowice.pl/index.php/389974?lang=pl

Ankieta Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego:
http://ankiety.synodkatowice.pl/index.php/627356?lang=pl

Informujemy, że Zespół Synodalny Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR rozpoczął pracę nad ankietami, w których zawarte są zagadnienia przygotowane przez Synodalną Komisję ds.Duszpasterstwa Rodzin.

W składzie naszego Zespołu Synodalnego są: ks.Henryk – przewodniczący, Marek – wiceprzewodniczący, Ola – sekretarz, s. Małgorzata, Jola i Adam, Ola i Janusz, Ewa, Mirela.

Prosimy o modlitwę o światło Bożego Ducha dla wszystkich zaangażowanych w prace naszego Synodu, aby potrafili rozpoznawać jaka jest wola Boża wobec naszego Kościoła oraz aby prace Synodu przyczyniły się do ożywienia gorliwości w głoszeniu Dobrej Nowiny we wszystkich członkach naszego lokalnego Kościoła.

Kochani,

z radością informujemy, że Komisja Główna II Synodu Archidiecezji Katowickiej na posiedzeniu w dniu 26. lutego 2013r. powołała Zespół Synodalny Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Przewodniczącym Zespołu jest ks.Henryk Skorupa.

Prosimy o modlitwę o Światło Ducha Świętego i wypełnianie Woli Bożej podczas prac, które rozpoczną się na początku kwietnia.

Kochani, nadal trwają prace nad powołaniem we Wspólnocie SYCHAR Ognisk Archidiecezji Katowickiej (Katowice, Rydułtowy, Żory) Zespołu Synodalnego. Bardzo prosimy o Waszą modlitwę.

Ponieważ nie wszyscy „Sycharowicze” będą mieli możliwość udziału w Zespole Synodalnym Sycharu, czy w Parafialnych Zespołach Synodalnych, a chcieliby aktywnie wesprzeć prace II Synodu Archidiecezji Katowickiej, zachęcamy do uczestnictwa w Internetowych Zespołach Synodalnych. Ich funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu oprogramowania do współpracy na odległość (platforma e-learningowa moodle). Sekretariat Synodu będzie przekazywał zespołom odpowiednie materiały do konsultacji – zespoły będą odpowiadać wyrażając opinie, sugestie itd. Pierwszy etap takich konsultacji będzie miał miejsce wiosną 2013 roku, drugi najprawdopodobniej wiosną 2014 roku.

Zasady włączania się do internetowych zespołów synodalnych oraz sposób ich pracy określa osobny regulamin dostępny na stronie: http://synodkatowice.pl/synod/jak-sie-robi-synod/regulamin-internetowych-zespolow-synodalnych-ii-synodu-archidiecezji-katowickiej,388

Aby stać się członkiem internetowego zespołu synodalnego należy:

  1. pobrać i wypełnić deklarację przystąpienia;
  2. udać się z nią do własnej parafii w celu potwierdzenia przynależności do diecezji (synod jest lokalny…);
  3. przesłać pocztą lub dostarczyć wypełnioną deklarację do Sekretariatu Synodu;
  4. założyć konto na stronie:  most.synodkatowice.pl

O włączeniu do określonego zespołu Sekretariat poinformuje  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkie informacje na temat Internetowych Zespołów Synodalnych oraz do pobrania deklaracja przystąpienia do internetowego zespołu synodalnego dostępne są na stronie:
http://synodkatowice.pl/synod/kto-tworzy-synod/zespoly-synodalne/internetowe-zespoly-synodalne,346

W dniu 25.listopada 2012r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ks.abp. Wiktor Skworc otworzył II Synod Archidiecezji Katowickiej.

Synod diecezji to najważniejsze ciało doradcze Biskupa, dlatego chcielibyśmy wziąć czynny udział w Synodzie.  W związku z tym rozpoczęliśmy prace nad powołaniem we Wspólnocie Trudnych Małżeństw „Sychar” Ognisk Archidiecezji Katowickiej (Rydułtowy, Katowice, Żory) Zespołu Synodalnego. Jesteśmy na etapie wyboru członków zespołu oraz tworzenia wniosku o powołanie zespołu.

Bardzo prosimy o modlitwę o Światło Ducha Świętego.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy